RICHY ผลงานสวย!กำไรปี 64 โตทะลัก 100 % บอร์ดใจดี สั่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด กำหนดจ่ายวันที่ 26 พ.ค.นี้

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๕๕
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (RICHY) เปิดผลงานปี64 กำไรพุ่งแตะ 202.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 100 % จากงวดเดียวกันปีก่อน ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,401.35 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 61.25 %จากงวดเดียวกันปีก่อน ผลจากการทยอยรับรู้จากโครงการเดอะริช พระราม9 - ศรีนครินทร์ ขณะที่ควบคุมต้นทุนได้ดี ด้านบอร์ดใจดี อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น พร้อมปันผลเป็นหุ้น ในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคมนี้
RICHY ผลงานสวย!กำไรปี 64 โตทะลัก 100 % บอร์ดใจดี สั่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด กำหนดจ่ายวันที่ 26 พ.ค.นี้

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด(มหาชน) RICHY เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 202.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 % จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 101.51ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,401.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.25% จากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 869.06 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัททยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการเดอะริช พระราม9 - ศรีนครินทร์ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถโอนรับรู้รายได้ในปี 2564 รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายทาวน์โฮม ขณะที่ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

"ในปี2564 เป็นปีที่ยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่การที่มีสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ปัจจุบันทำให้ได้รับความสนใจต่อเนื่องส่งผลให้มีรายได้และกำไรเติบโตในระดับที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น"

ที่มา: ไออาร์ เน็ตเวิร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด