คณะผู้บริหาร Digital CEO #4 ดูงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๒
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะผู้บริหาร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ที่ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai ณ มหานครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมทั้งบรรยายที่มาของการออกแบบและนำชมความสวยงามภายในอาคาร รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานของคนไทยการนำเสนอเนื้อหาในห้องนิทรรศการ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย การจัด Innovation Week เพิ่มโอกาสการเติบโตของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในตลาดต่างประเทศ
คณะผู้บริหาร Digital CEO #4 ดูงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน - นิทรรศการของนานาประเทศที่ต่างมาแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆในด้านต่างๆสู่สายตาชาวโลก อาทิ UAE Pavilion สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์, Germany Pavilion เยอรมัน, Russia Pavilion รัสเซีย, Morocco Pavilion โมร็อกโก, Singapore Pavilion สิงคโปร์, Netherlands Pavilion เนเธอร์แลนด์, Luxembourg Pavilion ลักเซมเบิร์ก เป็นต้น

ทั้งนี้คณะผู้บริหารฯดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ได้ให้ความสนใจแต่ละประเทศอย่างมากพร้อมจะนำมาพัฒนา - ประยุกต์ใช้ต่อไป.....

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

คณะผู้บริหาร Digital CEO #4 ดูงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด