สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขา "การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๐๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1/2565 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ จำนวน 30 ชั่วโมง" โดยร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปลาจาด จำนวน 4 กลุ่ม 20 คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 5 วัน โดยมี ดร.ชาติ ไชยสิทธิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขา การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขา การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด