ม.ศรีปทุม จัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

พฤหัส ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๙
ด้วยรักและห่วงใย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล จัดโครงการ "ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565"  ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพนักงาน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบางปะกอกอินเตอร์เนชั่นแนล   ซึ่งมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก  วัดความดันโลหิต  เจาะเลือด  ตรวจวัดสายตา  ตรวจปัสสาวะ  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจวัดเคลื่อนหัวใจ และบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 ณ เอกซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)     
ม.ศรีปทุม จัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด