ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ "เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2565" เสริมสร้างความรู้นักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

จันทร์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๑
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาตรจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2565 เสริมสร้างความรู้นักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

สำหรับกิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ธนาคารได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ที่ปรับตัวจากสถานการณ์ covid-19 การจัดอบรมในวันนี้ ธนาคารมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะแบ่งปันความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและด้านการเงินการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ์) แก่นักศึกษาสนใจ กว่า 200 คนเข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความเข้าใจถึงการเงินการธนาคารอิสลาม (Islamic Banking and Finance) ได้อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นต่อไปยังคนใกล้ตัวด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดโดยบุคลากรของไอแบงก์ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง การอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าอบรมหัวข้อเรื่อง"การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล" และ "การเงินการธนาคารอิสลาม" ต่อด้วยช่วงบ่ายเรื่อง "ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป" และปิดท้ายด้วยหัวข้อ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้" หวังให้เกิดองค์ความรู้แก่นักศึกษานำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องการเงินอิสลามได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่สนใจส่งเสริมความรู้ทางการเงินอิสลาม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด