"ฮีโมฟีเลีย-โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก" เปิดสถานการณ์และอนาคตการรักษาแบบป้องกันสำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย

จันทร์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๐๐
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาประเด็น  "แนวทางการรักษาแบบป้องกันสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia)" เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงแนวทางการรักษาแบบป้องกัน (Prophylaxis) สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย โดยมี ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 26  มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วัน   
ฮีโมฟีเลีย-โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก เปิดสถานการณ์และอนาคตการรักษาแบบป้องกันสำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย

หรือรับชมทางออนไลน์ได้ที่  Facebook page: ความรู้เพื่อประชาชน โดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, Facebook page: โรคเลือดและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์

ที่มา: แอคชั่น 999

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด