แม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยคนไทยสู้วิกฤตค่าครองชีพ ชูราคาขายส่ง ตรึงราคาสินค้าจำเป็นกว่า 4,000 รายการ บรรเทาภาระประชาชน

จันทร์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๓
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าตรึงราคาสินค้าจำเป็นมากกว่า 4,000 รายการ ชูราคาขายส่ง เน้นความคุ้มค่า บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน หลังปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ-สงคราม ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  
แม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยคนไทยสู้วิกฤตค่าครองชีพ ชูราคาขายส่ง ตรึงราคาสินค้าจำเป็นกว่า 4,000 รายการ บรรเทาภาระประชาชน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์แห่งความยากลำบากกับวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แม็คโคร ตระหนักดีถึงความกังวลของภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการ ที่กำลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงขึ้น  เราจึงร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ด้วยการเน้นสินค้าราคาขายส่ง ตรึงราคาสินค้าจำเป็น ได้แก่สินค้าอุปโภคและบริโภค อาหารสด เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ รวมกว่า 4,000 รายการ เพื่อสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

"โครงการกับกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่แม็คโคร ขานรับนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของเรา  และเป็นโครงการที่ดีที่ส่งผลให้กับสองกลุ่มสำคัญคือ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการรายเล็กอย่างร้านอาหารที่ต้องควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า ซึ่งก็เท่ากับช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง"

ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ได้เดินทางติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจำเป็น ณ  แม็คโคร สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด

แม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยคนไทยสู้วิกฤตค่าครองชีพ ชูราคาขายส่ง ตรึงราคาสินค้าจำเป็นกว่า 4,000 รายการ บรรเทาภาระประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด