สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ

จันทร์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๗
26 มีนาคม 2565 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับกระบวนผลิตของภาคการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน อีกทั้งสร้างความแข็งแรงและมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด