"ผู้นำท้องถิ่น" ปลื้มระบบเมืองอัจฉริยะ ของ "PLANET"

จันทร์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๙
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ร่วมกับ บ้านผู้นำกรุ๊ป จัดแสดงการจำลองพื้นที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะ หรือ "Smart Block for Smart City" ในงานการประชุมและการสัมมาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมงาน เนื่องจาก มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะได้จริง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขับเคลื่อน "เมืองอัจฉริยะ (Smart City)" ยกระดับการบริหารจัดการเมือง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมื่อเร็วๆนี้
ผู้นำท้องถิ่น ปลื้มระบบเมืองอัจฉริยะ ของ PLANET

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด