คณะผู้จัดทำโครงการ "SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว" มอบการ์ดให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา

อังคาร ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๑๒
ตัวแทนคณะผู้จัดทำโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี แม้นอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำการ์ดจากกิจกรรม "การ์ดแห่งการเยียวยา" กิจกรรมในโครงการฯ ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และจัดทำการ์ดมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี คุณชาลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
คณะผู้จัดทำโครงการ SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว มอบการ์ดให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
คณะผู้จัดทำโครงการ SSR U NEVER BE ALONE คุณจะไม่โดดเดี่ยว มอบการ์ดให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด