CIVIL ให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจปี 2565 แก่นักวิเคราะห์บล. TISCO

ศุกร์ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๕
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายโกวิท เนื่องสุข (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัท พร้อมแผนการดำเนินธุรกิจสร้างโอกาสการเติบโตในปี 2565 แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ผ่านทางออนไลน์ เมื่อเร็วๆนี้
CIVIL ให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจปี 2565 แก่นักวิเคราะห์บล. TISCO

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด