สำนักงานคณบดีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ไทยสู่ความสำเร็จ

จันทร์ ๐๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๐
นักศึกษาแพทย์ไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพการงานของตนเองในอนาคตเพื่อเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่าโลกของการแพทย์นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St.. George's University: SGU) สามารถทำหน้าที่สำคัญในการช่วยให้พวกเขาได้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองในเรื่องทักษะที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อได้ (transferable skills) โดยฝ่ายกิจกรรมนอกเหนือจากด้านวิชาการ อย่างเช่น สำนักงานคณบดีนักศึกษา (Dean of Student Office: DOS) ยังช่วยเกื้อกูลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
สำนักงานคณบดีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ไทยสู่ความสำเร็จ

"เป้าหมายของเราคือ การมอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้เรายังสนับสนุน แนะนำ และคาดหวังให้นักศึกษาทุกคนยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และด้านวิชาการของตนเอง" ดร.ลูซี่ คลูนส์ คณบดีนักศึกษา (Dr. Lucy Clunes, Dean of Students) กล่าว

สิ่งนี้สำเร็จลุล่วงได้โดยการทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการและกลไกสนับสนุนที่พวกเขาต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพการงานได้อย่างอิสระ ประกอบกับพัฒนาการเติบโตส่วนบุคคลในช่วงระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ DOS ให้คำแนะนำและการอ้างอิงทางวิชาการ โปรแกรมส่งเสริมความก้าวหน้ารายบุคคล การประเมินความก้าวหน้าช่วงกลางและปลายภาคการศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาผ่านหลักสูตร และการจัดการศูนย์ฟิตเนสและสุขภาพ (Fitness and Wellness Center) เพื่อระบุบริการบางส่วนที่เปิดให้ใช้

นอกจากนั้น นักศึกษาที่มีข้อกังวลด้านความรู้ความเข้าใจหรือด้านพฤติกรรมก็จะได้รับการสนับสนุนที่หลากหลาย และ DOS ทำหน้าที่เป็นผู้แนะแนวให้กับนักศึกษาในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มเติม DOS จะมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา (Faculty Advisor Program) โดยอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะทำความคุ้นเคยกับเป้าหมาย จุดแข็ง และความท้าทายของนักศึกษาแต่ละคนแบบส่วนบุคคล และทำหน้าที่เป็นแหล่งที่คอยให้การสนับสนุนและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการเรียนของนักศึกษาที่ SGU

DOS สนับสนุนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 60 แห่งที่ช่วยยกระดับชีวิตนักศึกษาด้วยการส่งเสริมกิจกรรมและเป้าหมายที่หลากหลายตั้งแต่ศาสนา วัฒนธรรม วิชาชีพ การเมือง สังคม และวิชาการ

SGU เป็นสถาบันนานาชาติอย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาจากกว่า 150 ประเทศ

จากจำนวนนักศึกษาแพทย์ปัจจุบันทั้งหมด 6,792 * คน นั้นประกอบไปด้วย 176 คน มาจากเอเชียตะวันออก รวมถึงนักศึกษา 33 คนจากประเทศไทย ทุกคนล้วนได้รับประโยชน์จากบริการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจาก DOS ตลอดชีวิตการเป็นนักศึกษา

ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาแพทย์ไทยยังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและทรงพลังที่จะมาเปลี่ยนมุมมองแบบเดิม ๆ และช่วยให้นักศึกษามีวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นเมื่อเรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล นักศึกษาเหล่านี้เพียบพร้อมไปด้วยสินทรัพย์ เครื่องมือ และความยืดหยุ่นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยดียิ่งขึ้นด้วยการคิดนอกกรอบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดร. คลูนส์ แนะนำให้นักศึกษาใหม่ลองใช้ประโยชน์จากระบบสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า "อย่ากลัวที่จะตั้งคำถาม ไม่ว่าคำถามเหล่านั้นจะดูเป็นคำถามที่เล็กน้อยเพียงใด เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนคุณ และหากมีสิ่งใดที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้านวิชาการมากขึ้น อย่าลังเลที่จะติดต่อหาเรา"

ที่มา: โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย)

สำนักงานคณบดีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ไทยสู่ความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด