ผถห.NDR อนุมัติปันผล 0.03 บ./หุ้น แจกวอแรนต์ฟรี 4:1

จันทร์ ๐๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๑
คุณพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ (กลาง) ประธานกรรมการ ,คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เม.ย. 2565 พร้อมอนุมัติแจกวอแรนต์ฟรี 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิวอแรนต์ (Record date) ในวันที่ 7 เม.ย.นี้
ผถห.NDR อนุมัติปันผล 0.03 บ./หุ้น แจกวอแรนต์ฟรี 4:1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด