ปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022"

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๕
พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง (ที่สามจากซ้าย) ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่สองจากซ้าย) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ (ที่สองจากขวา) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (กลาง) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายสุพันธุ์ มงคงสุธี (ขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทำพิธีเปิด "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022" เพื่อสื่อสารให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนักวิจัย ประชาคมวิจัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้และเล็งเห็นคุณูปการของ "พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564" ร่วมกันปลอล็อคผลงานวิจัยของประเทศไทยให้เติบโตและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
ปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยในงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด