สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตร อาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 30 ชั่วโมง" โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ้ำน้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับการฝึก จำนวน 20 คนทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ถ้ำลอด ตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกก่อนฝึกทุกราย ด้วยชุดตรวจ ATK
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด