วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๙
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ( ISM UTCC ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องๆ ที่เข้าร่วมในพิธี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คณาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 21 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด