SVL Group รับมอบประกาศเกียรติบัตร ในฐานะภาคีร่วมสนับสนุนองค์กรสตรี

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๕๖
SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน รับมอบประกาศเกียรติบัตรในฐานะภาคีร่วมสนับสนุนองค์กรสตรี ในงานวันสตรีสากล 65 โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน
SVL Group รับมอบประกาศเกียรติบัตร ในฐานะภาคีร่วมสนับสนุนองค์กรสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด