สุดยอดเด็กหอการค้า กวาด 7 รางวัล "การแข่งขันทักษะบริการของสุดยอดคนบริการ"

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๐๖
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กวาด 7 รางวัล "การแข่งขันทักษะบริการของสุดยอดคนบริการ" จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศน์  ได้แก่
สุดยอดเด็กหอการค้า กวาด 7 รางวัล การแข่งขันทักษะบริการของสุดยอดคนบริการ

1. รางวัลชนะเลิศ 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 4. รางวัลชมเชย รางวัลที่ 15. รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2

การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ได้แก่

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. รางวัลชมเชย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สุดยอดเด็กหอการค้า กวาด 7 รางวัล การแข่งขันทักษะบริการของสุดยอดคนบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด