รพ.นพรัตนราชธานี ขอบคุณ NT ในฐานะผู้สนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ศุกร์ ๐๘ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๖:๕๑
เร็วๆ นี้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ครบรอบ 40 ปี โดย น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่ขอบคุณในฐานะที่ NT ได้ร่วมสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
รพ.นพรัตนราชธานี ขอบคุณ NT ในฐานะผู้สนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด