พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น แสดงความยินดีผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

จันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๘
นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่  (ที่ 3 จากซ้าย)  พร้อมด้วยนางปรียานุช นันทโชติ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านเงินทุนและภาษี บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)  ผู้บริหารแบรนด์ข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายจิรายุ สุวรรณกูฎ  กรรมการ บริษัท ลักซ์ แอท ริเวอร์เดล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสทำบุญใหญ่ประจำปีบริษัทฯ ผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน ของกลุ่มธุรกิจในเครือพี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น  ณ สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น แสดงความยินดีผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด