กสิกรไทยคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ จากเวทีระดับนานาชาติ The Asset และระดับประเทศ ThaiBMA

จันทร์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๓:๒๕
นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัลทรงเกียรติ 5 รางวัลจากเวทีชั้นนำในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จและบทบาทที่โดดเด่นในการให้บริการและผลักดันธุรกรรมด้านตลาดตราสารหนี้อย่างเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล รวมถึงสะท้อนความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 2 รางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ The Asset Triple A Country Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร The Asset ได้แก่ รางวัล Best Sustainability-Linked Bond ในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB) ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าสูงสุดในไทย ปี 2564 และ รางวัล Best Local Currency Bond จากการขายหุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุดในไทย ปี 2564 จำนวน 66,000 ล้านบาท
กสิกรไทยคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ จากเวทีระดับนานาชาติ The Asset และระดับประเทศ ThaiBMA

นอกจากนี้ ยังได้รับ 3 รางวัลจากเวทืระดับประเทศ ThaiBMA Best Bond Awards 2021 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล Best Bond House โดยได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 13 ในรอบ 15 ปี ด้วยการเพิ่มรูปแบบการระดมทุนที่หลากหลาย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน และมีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง รางวัลผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุด (Top Underwriter) ด้วยยอดจัดจำหน่ายกว่า 188,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดที่สถาบันการเงินเคยทำได้ในตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ รางวัลธุรกรรมด้านตราสารหนี้โดดเด่นที่สุด (Deal of the Year) จากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด