มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ร่วมกับ เครือ เอ็ม บี เค ช่วยเหลือเกษตรกร จัดงาน "เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้" รับซื้อมะม่วง 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้ประชาชน

จันทร์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๒
นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา รองประธานกรรมการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล เลขาธิการ มูลนิธิฯ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นายไกรวิน ศรีไกรวิน กรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน "เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้" โดยมูลนิธิธนชาตฯ และ เครือ เอ็ม บี เค ห่วงใยเกษตรกรในภาวะราคามะม่วงตกต่ำ จึงรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้กับประชาชน พร้อมเมนูอาหารแปรรูปจากมะม่วงนานาชนิด จากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ร่วมกับ เครือ เอ็ม บี เค ช่วยเหลือเกษตรกร จัดงาน เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้ รับซื้อมะม่วง 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด