หาดทิพย์ จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ "ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด" เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตลอด 24 ชม.

จันทร์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๐๐
นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -บริหารงานทั่วไปและรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิด โครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ "ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด" โดยความมือกันระหว่าง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือผู้ป่วย และตอบสนองความต้องการ ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาสอดคล้องกับแนวทาง Universal Prevention ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของหาดทิพย์ โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ หน้าร้านยา "โอสถศรีตรัง" (ประตู 109) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
หาดทิพย์ จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตลอด 24 ชม.
หาดทิพย์ จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตลอด 24 ชม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด