'PTC' กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 วันที่ 29 เม.ย.นี้ ผ่าน E-AGM

อังคาร ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๓๑
นับว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สำหรับ 'บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น' หรือ PTC ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันสำหรับรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยผู้บริหาร PTC "วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์" ห่วงใยผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด และลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้เตรียมจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เตรียมขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คาดรับปันผลเข้าพอร์ต 24 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นหุ้น PTC อย่างแท้จริง...
'PTC' กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 วันที่ 29 เม.ย.นี้ ผ่าน E-AGM

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด