ผถห. UREKA ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน 1 พันลบ.

อังคาร ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๙
นายไพสิฐ แก่นจันทน์ (แถวแรก กลาง) ประธานกรรมการ , ดร.นพดล มิ่งจินดา (แถวแรกที่ 1 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ, นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล (แถวแรก ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA ได้ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสความเติบโต และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้
ผถห. UREKA ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน 1 พันลบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด