ไทยพาณิชย์นำดีลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่คว้า 9 รางวัลด้านบริการตลาดทุน ตอกย้ำความสำเร็จในการดูแลลูกค้าด้วยความเข้าใจทุกมิติทั้งด้านธุรกิจและความยั่งยืน

พุธ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๒๒
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 1 และนายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets พร้อมด้วยทีมงานจากธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมฉลองความสำเร็จนำดีลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เข้ารับมอบ 9 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการตลาดทุน จากนิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำในระดับสากล ตอกย้ำความสำเร็จด้านการให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าใจในธุรกิจของลูกค้าอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างเชี่ยวชาญ และทำงานร่วมกับลูกค้าจนประสบความสำเร็จ อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินเพื่อซื้อกิจการบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ รวมถึงการให้สินเชื่อและระดมทุนเพื่อส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของโลก โดยในปีนี้ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการเงินที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มธุรกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต พร้อมมุ่งเสริมโอกาสให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนของโลก ควบคู่กับการเสริมศักยภาพและสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย โดยรางวัลที่ได้รับทั้ง 9 รางวัลประกอบด้วย
ไทยพาณิชย์นำดีลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่คว้า 9 รางวัลด้านบริการตลาดทุน ตอกย้ำความสำเร็จในการดูแลลูกค้าด้วยความเข้าใจทุกมิติทั้งด้านธุรกิจและความยั่งยืน

5 รางวัลจากการร่วมออกหุ้นกู้และให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  1. Best Sustainability-Linked Transaction & Best ESG-Linked Financial Deal of The Year จาก Alpha Southeast Asia's 15th Annual Best Deal & Solution Awards 2021 สำหรับการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  2. Best Sustainability-Linked Bond จาก The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Awards 2021 สำหรับการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
  3. Renewable Energy Deal of the Year - Solar, Vietnam จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 สำหรับการร่วมสนับสนุนสินเชื่อระยะยาวเพื่อการพัฒนาและดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม ให้กับ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
  4. Transport Deal of the Year จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 สำหรับการร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  5. Debt Deal of the Year - Thailand จาก ABF Corporate & Investment Banking Awards 2021 จากความสำเร็จในการร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ปตท. ได้แก่ หุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท

2 รางวัลจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเข้าซื้อกิจการบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ Tesco Stores (Malaysia) โดยกลุ่มซีพี

  1. Best Cross Border M&A Deal of The Year (Thailand) จาก Alpha Southeast Asia's 15th Annual Best Deal & Solution Awards 2021
  2. Best M&A Deal - Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021

2 รางวัลจากการเสนอขายหุ้นกู้ CPALL มูลค่ารวม 66,000 ล้านบาท เพื่อรีไฟแนนซ์ดีล เทสโก้ โลตัส

  1. Best Local Currency Bond Deal of The Year & Most Innovative Deal of The Year จาก Alpha Southeast Asia's 15th Annual Best Deal & Solution Awards 2021
  2. Best Local Currency Bond - Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด