รับโล่รางวัล

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๔
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนครีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลาง โดยมี เด็กหญิงนารานิชานัฐ นาคะนิธิ ตัวแทนทีม Wonderkids Thailand ขึ้นรับรางวัลบนเวที ณ หอประชุมคุรุสภา
รับโล่รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด