ผู้ถือหุ้น HENG อนุมัติจ่ายปันเงินผลและแผนออกหุ้นกู้รองรับการขยายธุรกิจ

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๐๒๒ ๐๙:๓๘
นายสุรพล นิติไกรพจน์(ซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิชัย ศุภสาธิตกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พร้อมอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ผู้ถือหุ้น HENG อนุมัติจ่ายปันเงินผลและแผนออกหุ้นกู้รองรับการขยายธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด