มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้ชมรมกีฬา ม.หอการค้าไทย

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๐๔
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก ดร.แวววรรณ ก้องไตรภพ รองประธาน บจก.เทพวรรณ สปอร์ตกรุ๊ป มูลค่ากว่า 120,000 บาท ที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อการสนับสนุนชมรมกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขันต่อไป โดยมี รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย และ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากชมรมกีฬา เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องโถง อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้ชมรมกีฬา ม.หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด