กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตัน ดูแลผู้สูงวัย และสถานคุ้มครองคนพิการ

ศุกร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๐๑
นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวรวงทิพย์ จำนวน 1 ตัน ผ่านรายการมีดีโชว์ โดยมีนายทูน หิรัญทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักแสดง และผู้บริหารมีดีโชว์ ชาแนล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท และสถานคุ้มครอง พัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ณ คลังสินค้าข้าวมาบุญครอง เมื่อเร็ว ๆ นี้
กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตัน ดูแลผู้สูงวัย และสถานคุ้มครองคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด