ไปรษณีย์ไทยผนึกความร่วมมือ บช.ตชด. ส่งต่อองค์ความรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนให้ รร.ตชด.ทั่วไทย

ศุกร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๑
ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบชุดความรู้การผลิตและถนอมอาหาร ข้าวฮาง ไข่เค็ม ปลาส้ม ผ่านกล่อง "เพิ่มสุขโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" จำนวน 222 กล่อง แก่ พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ในการสนับสนุนองค์ความรู้ การสร้างรายได้ และเทคนิคการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สำหรับกลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
ไปรษณีย์ไทยผนึกความร่วมมือ บช.ตชด. ส่งต่อองค์ความรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนให้ รร.ตชด.ทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด