พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงวัย

ศุกร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๓
นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ที่ 3จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยนางสาวมิญช์ภัส รุจิสันติหิรัญ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้ประกอบการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง นำทีมจิตอาสาข้าวมาบุญครอง ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ข้าวหอมจัสมิน ดูแลผู้สูงวัย ภายในมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ โดยมีนางอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด