ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตร EMBRYO รุ่นที่ 2

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๔
เปิดอบรมหลักสูตร EMBRYO รุ่นที่ 2
ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตร EMBRYO รุ่นที่ 2

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแนะนำหลักสูตร EMBRYO Incubation Program by UTCC "โอกาสในการเรียนรู้ก่อนใคร สู่เส้นทางตลาดทุน" สำหรับผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2

โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตทางธุรกิจผ่านการระดมทุนใน live Exchange ที่จะทำให้อนาคตทางธุรกิจของคุณเติบโตและเข้าสู่การระดมทุนใน mai หรือ SET ในอนาคต ซึ่งเรียนวันแรกได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซทโปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการเสวนาในหัวข้อ การเตรียมตัวของ SMEs เพื่อเข้าระดมทุนในตลาดทุน โดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร EMBRYO มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น ผู้ดำเนินการ คุณวิโรจน์ ศิริรัตน์รักษ์ CEO บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณธนกร สีแสงทอง CEO บริษัท เนเวอร์ เซย์คัทซ์ จำกัด และคุณสายพันธ์ นันทบุตร CEO บริษัท บางกอกเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด มาถ่ายทอดความรู้ และเล่าประสบการณ์จากบริษัทจำกัด สู่บริษัทมหาชน บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยน และแนวทางการเข้าตลาดทุน

ผู้เข้าอบรมมาจากบริษัทต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ณ ห้องเรียน 10302 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตร EMBRYO รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด