ผู้ถือหุ้น DRT อนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก 0.24 บาทต่อหุ้น

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๘
นายประกิต ประทีปะเสน (กลาง) ประธานกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 ไปแล้วในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 0.24 บาทต่อหุ้นในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ตอกย้ำหุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น DRT อนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก 0.24 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด