สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๓:๐๘
นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 30ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 20 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด