ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 ผถห.ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.077 บาท/หุ้น

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๐
นายกริช อัมโภชน์ (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO และนายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัทในฐานะผู้ก่อตั้ง นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไมโครลิสซิ่ง จ.นครปฐม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบทุกวาระ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 0.077 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,995,000 บาท หรือคิดเป็น 40.39% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ด้านแผนกลยุทธ์ในปีนี้ เตรียมมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจของไมโครได้ครบวงจร
ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 ผถห.ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.077 บาท/หุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด