SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๔:๐๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" ภายใต้แนวคิด "Make it Work for Future" โดยมี ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปาฐกถาพิเศษโอกาสและความท้าทายในยุคความเปลี่ยนแปลง พร้อม ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมมิติธุรกิจและความยั่งยืนที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เมื่อ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา รับชมย้อนหลังที่ Facebook: SET Thailand
SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต
SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด