EXIM BANK จับมือ ADB และ JICA สนับสนุนเงินกู้ร่วม 600 ลบ. ให้กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยารายแรกของไทย พร้อมเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสด

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๕๑
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) นายอโศก ลาวาซา รองประธาน ด้านการปฏิบัติการภาคเอกชนและการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และนายทาคาฮิโระ โมริตะ หัวหน้าผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวนรวม 600 ล้านบาท โดยทั้งสามองค์กรร่วมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว โดยมี ADB เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมให้บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่ม EA ใช้จัดหาเรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มรูปแบบรายแรกในประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริหาร EXIM BANK ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ ท่าเรือ CAT Tower เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
EXIM BANK จับมือ ADB และ JICA สนับสนุนเงินกู้ร่วม 600 ลบ. ให้กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยารายแรกของไทย พร้อมเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสด

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า EXIM BANK ตั้งเป้าหมายจะขยายสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เป็น 100,000 ล้านบาทภายในปี 2570 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ตามเป้าหมายของประเทศไทยและประชาคมโลก จึงพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างหมุนเวียน ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้นับเป็นก้าวแรกของการสนับสนุนการพัฒนาเรือโดยสารอัจฉริยะลำแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ลดการใช้น้ำมันได้ปีละกว่า 5 ล้านลิตร ลดการปล่อยคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้ปีละ 18,900 ตันคาร์บอน นอกจากนี้ เรือโดยสารไฟฟ้ายังตอบรับเทรนด์สังคมไร้เงินสด โดยรับชำระค่าโดยสารเป็นบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรที่มีสัญลักษณ์ Contactless ช่วยลดการสัมผัส และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และเศรษฐกิจ BCG

"ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ ADB, JICA และ กองทุน Clean Technology Fund (CTF) ซึ่งสนับสนุนเงินกู้ผ่าน ADB ในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยคนไทยซึ่งเป็นทีมงานของกลุ่มบริษัท EA ที่มีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า โดยรุกคืบเข้าสู่เรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของคนไทย เป็นครั้งแรก เพื่อลดภาระของการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยมากขึ้นให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางน้ำเพื่อข้ามฟากหรือเดินทางไปยังท่าต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่งทางบกจากท่าต่าง ๆ ด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเสียงดังรบกวน ไร้มลพิษทางอากาศ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดรับกับภารกิจของ EXIM BANK ซึ่งมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ด้วยการดำเนินภารกิจ "ซ่อม สร้าง เสริมและสานพลัง" การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ประเทศไทย และประชาคมโลก" ดร.รักษ์กล่าว

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด