NV วางเป้ารายได้ปี 65 โตตามเป้า ตอบรับเทรนด์สุขภาพ

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๙
นายประกิจ ตังติสานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายนวพล จันทร์จุฑามาศ (ที่ 3 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 210 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย การออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  ตลอดจนเดินหน้าเปิดตัวโรงสกัดสมุนไพร และรับจ้างผลิตสินค้า หรือ OEM  เพิ่มฐานลูกค้าและดันยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศ ณ ห้องประชุม บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้
NV วางเป้ารายได้ปี 65 โตตามเป้า ตอบรับเทรนด์สุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด