ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๒๖
"อัจฉรินทร์" ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand and Asia and the Pacific 2022 ส่งเสริมเยาวชนสตรี เข้าสู่สายความรู้และวิชาชีพในสาขา STEM เกาะติดเทรนด์ยุคดิจิทัล
ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand and Asia and the Pacific 2022 วันนี้ (28 เม.ย.65) ว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ของเยาวชนสตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศชาย-หญิง

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดกิจกรรมดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเยาวชนสตรีเข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศไทยแล้วมากกว่า 800 คน ในหลายหัวข้อ เช่น e-Farming, e-Commerce, AI, Big Data และ Cybersecurity เป็นต้น

โดยในปีนี้ กระทรวงฯ มีกำหนดจัดการฝึกอบรมหัวข้อ Digital Skills for Girls ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ ICT อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนใจการประกอบอาชีพในสาขา ICT มากขึ้น

ทั้งนี้ ITU ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวัน International Girls in ICT Day เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและเสริมสร้างศักยภาพสตรีด้าน ICT โดย ITU ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาคทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าว โดยปีนี้จะมีกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนสตรีของไทยอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด