ผู้ถือหุ้น WHAUP ไฟเขียวปันผลครึ่งปีหลัง 2564 หุ้นละ 0.16 บาท

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๒:๐๐
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ที่3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคาร WHA Tower โดยที่ประชุมมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ 0.2525 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.0925 บาทต่อหุ้น และอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติมอีก 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ผู้ถือหุ้น WHAUP ไฟเขียวปันผลครึ่งปีหลัง 2564 หุ้นละ 0.16 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด