พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่าน E-AGM

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๒๕
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมีนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  รองประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องสัมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่าน E-AGM

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด