มกค.ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์

ศุกร์ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๔๓
ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ และ ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จำนวน 11 สถาบัน  เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานและการฝึกงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย การจัดพิเศษร่วมกันตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารมาลีนนท์ 1 บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
มกค.ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์
มกค.ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด