มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู จัดประชุมทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก อบรมครูในเขตพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครโซนเหนือ

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมการทำแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (activity Learning Implement plan) โครงการพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องเบญจรัตน์ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจำเขต วิทยากรจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู จัดประชุมทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก อบรมครูในเขตพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครโซนเหนือ

โครงการดังกล่าว กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการวิจัยและพัฒนา โครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน การสอนของครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning สู่ Active Learning ด้วยรูปแบบ School-integrated Learning (Reinventing Teaching and Learning Process of School Under the Jurisdiction of Phranakhon Rajabhat University through the School-Integrated Learning Approach) ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น แก่หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือ ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี โดยกระบวนการดำเนินงานจะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการต่อไป

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู จัดประชุมทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก อบรมครูในเขตพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครโซนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด