สนพ.พิจิตร ทดสอบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๘
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 10/ 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (สายเทคโนโลยี/ปฏิบัติการ) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สนพ.พิจิตร ทดสอบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด