AMA จับมือ TARA มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานด้านระบบอัตโนมัติ

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๒
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ และประสานความร่วมมือ ระหว่าง TARA และ AMA พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ การเก็บตัวของเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
AMA จับมือ TARA มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานด้านระบบอัตโนมัติ
AMA จับมือ TARA มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานด้านระบบอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด