AMA ร่วม MARA จับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๔๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) ประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) และบริษัท เอ็น.พี.โรโบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์/หุ่นยนต์ ตามแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง และเยี่ยมชมห้องฝึกอบรมสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ การเก็บตัวของเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
AMA ร่วม MARA จับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
AMA ร่วม MARA จับมือภาคเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด