สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือช่างสีรถยนต์ เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบกิจการและนักศึกษาปีสุดท้ายจากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา จำนวน 13 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีรถยนต์ จากบริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างสีรถยนต์ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือช่างสีรถยนต์ เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือช่างสีรถยนต์ เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด