มูลนิธิซิตี้ ร่วมมือ แพลน ประเทศไทย และกรมพินิจฯ สนับสนุนอาชีพสำหรับเด็ก

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๗
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2.3 ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิด Pathway to Progress ของมูลนิธิซิตี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการว่างงานของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเปราะบาง โดยการเสริมทักษะอาชีพ ศตวรรษที่ 20 ผ่านการทำงานและการให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมบ่มเพาะพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสามารถสร้างอนาคตที่ปรารถนาได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน ครอบครัว รวมถึงชุมชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้
มูลนิธิซิตี้ ร่วมมือ แพลน ประเทศไทย และกรมพินิจฯ สนับสนุนอาชีพสำหรับเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด