AA&P ที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ประกาศเป้าปีนี้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2,500 ลบ.

พฤหัส ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๙
แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส หรือ AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่บริหารงานโดยผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน และสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อระดมทุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
AAP ที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ประกาศเป้าปีนี้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2,500 ลบ.

AA&P เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ การเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน AA&P จึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุน และมีแนวคิดในการมุ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าบริการด้านวาณิชธนกิจ (IB) โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุนไทย นอกจากนี้ AA&P ยังมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเสนอขายตราสารหนี้ ตราสารทุน การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่า เป็นต้น

นายพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา AA&P ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการออกและเสนอขาย "หุ้นกู้แปลงสภาพ" หรือ "Convertible Bond" (CB) ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกัน โดยมีการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ("KUN") และ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TWZ") จำนวนรวมกว่า 330 ล้านบาท นายพรพุทธเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสอีกมากมายสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะดึงเอาเครื่องมือทางการเงินหลากหลายชนิดมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุนของ AA&P ตั้งเป้าหมายปี 2565 ว่าจะสร้างมูลค่าตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ได้มากกว่า 2,500 ล้านบาท โดยผลักดันการออกและเสนอขาย CB สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพและกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เตรียมจะออกและเสนอขาย CB ดังกล่าวแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ LEO ASW CHEWA และ CWT

AA&P ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าโดยนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่าง CB เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนและสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย ซึ่งได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจแล้ว AA&P ยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุนที่ช่วยดูแลบริษัทจดทะเบียนไปจนถึงการให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในชื่อ Investors-Insight ซึ่งเป็นบริการของบริษัทในกลุ่ม

AA&P พร้อมแล้วที่จะผลักดันตลาดทุนไทยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ จุดมุ่งหมายใหญ่ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น คือ สิ่งที่มากไปกว่าการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.advisory-alliance.com

Advisory Alliance And Partners : Change the Future with Us - ร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตไปกับพวกเรา

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด